Dyrygentka

Nominowana do Paszportu Polityki 2022. W sezonie 2023/2024 uczestniczka programu Britten Pears Young Artists. Członkini grupy kreatywnej Hashtag Ensemble, współprowadzi Przestrzeń Muzyki Współczesnej Hashtag Lab. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie prof. Marka Pijarowskiego. Doktorantka Akademii Muzycznej im. G i K. Bacewiczów w Łodzi.

Lilianna Krych zajmuje się głównie operą i muzyką współczesną. Fascynuje ją przenikanie się różnych dziedzin sztuki: teatru, muzyki, sztuk wizualnych, a także  praca w obszarze głosu, ciała i ruchu. Muzykę i teatr traktuje jako narzędzie do analizy i komentowania rzeczywistości. Wśród twórców operowych szczególne miejsce w jej repertuarze znalazły dzieła Benjamina Brittena i Salvatore Sciarrino. Angażuje się w premiery, które na nowo definiują pojęcie opery i rolę dyrygenta, takie jak np. „Fake Opera” W. Błażejczyka, czy “Solaris” K. Nepelskiego. Dyrygowanie łączy często z działaniami performatywnymi, m.in. w spektaklu “Little Thunder. Saint Catherine of Siena” zrealizowanym w międzynarodowej obsadzie w duchu post-grotowskiego devised theatre.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z chórami i zespołami wokalnymi doprowadziło ją do założenia w 2022 roku Match Match Ensemble, który specjalizuje się w muzyce z obrzeży głównego nurtu – tej najnowszej lub dawniejszej i nie(dostatecznie) odkrytej.

W latach 2013-2018 współpracowała z Teatrem Wielkim-Operą Narodową jako dyrygentka-asystentka m.in. Gabriela Chmury, Stefana Soltesza, Judith Yan, Carlo Montanaro, Łukasza Borowicza, Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, Andrieya Yurkevicha. Jako dyrygentka współpracowała z Filharmonią Szczecińską, Dolnośląską, Świętokrzyską, Zielonogórską, Cappellą Regią Poloną i Sinfoniettą Polskiej Opery Królewskiej. Nagrywała muzykę Tomasza Opałki, która zabrzmiała w Polskim Pawilonie na Expo w Dubaju 2021-2022.

Ważne miejsce w jej działalności zajmuje edukacja w obszarze sztuki. Prowadzi m. in. orkiestrę mieszaną w Państwowej Szkole Muzycznej im. Oskara Kolberga w Warszawie, warsztaty dla Hashtag Labu, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina czy festiwali muzycznych.

Dyrygentka

Zajmuje się głównie operą, muzyką współczesną i dawną. Fascynuje ją przenikanie się dziedzin sztuki: opery, teatru, muzyki, sztuk wizualnych, a także praca w obszarze głosu, ciała i ruchu. Muzykę i teatr traktuje jako narzędzie do analizy i komentowania rzeczywistości.

Ukończyła dyrygenturę symfoniczno-operową na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Marka Pijarowskiego (2011). Umiejętności dyrygenckie doskonaliła także u maestro Collina Mettersa, Jonatthana Bretta, Jerzego Salwarowskiego i Carlo Montanaro podczas kursów mistrzowskich.

W latach 2013-2018 współpracowała z Teatrem Wielkim-Operą Narodową jako dyrygentka-asystentka m.in. Gabriela Chmury, Stefana Soltesza, Judith Yan, Carlo Montanaro, Łukasza Borowicza, Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego, Andrieya Yurkevicha. Jako dyrygentka współpracowała z Filharmonią Szczecińską, Dolnośląską, Świętokrzyską, Zielonogórską, Cappellą Regią Poloną i Sinfoniettą Polskiej Opery Królewskiej. Nagrywała muzykę, która zabrzmiała w Polskim Pawilonie na Expo w Dubaju 2021-2022.

Operę jako gatunek rozumie szeroko – dyryguje zarówno klasycznymi pozycjami („Cyrulik Sewilski” G. Rossiniego, „Don Giovanni” i „Bastien und Bastienne” W.A. Mozarta), klasyką XX wieku („The Rape of Lucretia” czy „The Turn of the Screw” B. Brittena, „Luci mie traditrici” S. Sciarrino), jak i utworami, które na nowo definiują pojęcie opery (np. „Fake Opera” W.Błażejczyka). Ma też doświadczenie w niezależnym, pozainstytucjonalnym realizowaniu dzieł scenicznych i wielogatunkowych. Ma także doświadczenie w prowadzeniu operowych chórów i zespołów wokalnych – była kierowniczką tych ansambli w Warszawskiej Operze Kameralnej i Polskiej Operze Królewskiej.

W obszarze muzyki współczesnej zadebiutowała na Festiwalu „Warszawska Jesień”, prowadząc pierwsze w Polsce sceniczne wykonanie opery Salvatore Sciarrino „Luci mie traditrici“ (2016). Spektakl został pokazany podczas New Opera Days Ostrava 2018. Od tej pory regularnie pojawia się na tym i innych festiwalach muzyki współczesnej w Polsce i za granicą. Współpracuje z zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki nowej, takimi jak Ostravska Banda, Ensemble Via Nova, Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble i Hashtag Ensemble, którego stałą członkinią jest od października 2017.

Współpracuje przy realizacji spektakli teatralnych z wiodącą rolą muzyki – z Teatrem Pieśń z Kozła (Wrocław, Chiny, Rumunia), w Teatrze Polskim w Poznaniu („Trojanki” 2016), z międzynarodową grupą Julianny Bloodgood (Little Thunder. Santa Catherina from Siena 2021-2022).

Zajmuje się edukacją muzyczną na różnych szczeblach, prowadząc m. in. orkiestrę mieszaną w Państwowej Szkole Muzycznej im. Oskara Kolberga w Warszawie, warsztaty dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina czy festiwali muzycznych.